Ima među nama i kreativnih umetnika…

Kratak i inspirativan video sa sllikama koje su zabeležili početak rada Kokoro Kendo Kai.
Treninzi, takmičenja i druženja u godini u kojoj smo se predstavili Kendo sceni u Srbiji.
Zasluge za video: Jelena Obradović

Leave a Comment