Slike naših aktivnosti

Free Ji-geiko

*
Predstavnik Kokoro Kendo Kaia je učestvovao na slobodnim borbama u KK Makoto sa predstavnicima iz KK Beograd kao i sa gostom iz Švajcarske.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.